Mua thẻ cào

ƯU ĐÃI mua thẻ cào, thẻ game chiết khấu cao, xử lý nhanh, sau vài giây sẽ thành công. Mã thẻ được gửi về mail của quý khách

Mua thẻ game, thẻ điện thoại tự động

Chuyên cung cấp các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ được gửi vào địa chỉ email của bạn. Thẻ gửi về email nên bạn nhớ kiểm tra cả thư mục spam để không bỏ sót nhé

Có bảng chiết khấu mua thẻ ở phía dưới

Muốn xem lại mã thẻ, liên hệ admin. Admin sẽ cung cấp lại mã thẻ qua email đăng ký tài khoản

Nếu còn có nhu cầu hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ admin.

FORM MUA THẺ

Mua Thẻ Cào

Lịch sử mua thẻ (50 thẻ gần nhất)

STT LOẠI THẺ MỆNH GIÁ SERI THANH TOÁN THỜI GIAN
Bảng chiết khấu mua thẻ
Muốn mua mệnh giá khác hoặc muốn mua mệnh giá cao hơn, vui lòng inbox admin
LOẠI THẺ MỆNH GIÁ CHIẾT KHẤU
Viettel 10.000 đ 1.8%
Viettel 20.000 đ 1.9%
Viettel 30.000 đ 1.8%
Viettel 50.000 đ 2.3%
Viettel 100.000 đ 2.3%
Viettel 200.000 đ 2.3%
Viettel 300.000 đ 2.3%
Viettel 500.000 đ 2.3%
Viettel 1.000.000 đ 1.3%
Vinaphone 10.000 đ 3.3%
Vinaphone 20.000 đ 3.3%
Vinaphone 30.000 đ 3.3%
Vinaphone 50.000 đ 3.3%
Vinaphone 100.000 đ 3.3%
Vinaphone 200.000 đ 3.3%
Vinaphone 300.000 đ 3.3%
Vinaphone 500.000 đ 3.3%
Mobifone 10.000 đ 3.3%
Mobifone 20.000 đ 3.3%
Mobifone 30.000 đ 3.3%
Mobifone 50.000 đ 3.3%
Mobifone 100.000 đ 3.3%
Mobifone 200.000 đ 3.3%
Mobifone 300.000 đ 3.3%
Mobifone 500.000 đ 3.3%
Zing 10.000 đ 4.2%
Zing 20.000 đ 4.2%
Zing 50.000 đ 4.2%
Zing 100.000 đ 4.2%
Zing 200.000 đ 4.2%
Zing 500.000 đ 4.2%
Zing 1.000.000 đ 4.2%
Vietnamobile 10.000 đ 4%
Vietnamobile 20.000 đ 4%
Vietnamobile 30.000 đ 4%
Vietnamobile 50.000 đ 4%
Vietnamobile 100.000 đ 4%
Vietnamobile 200.000 đ 4%
Vietnamobile 300.000 đ 4%
Vietnamobile 500.000 đ 4%
Vietnamobile 1.000.000 đ 4%
Gate 10.000 đ 3.5%
Gate 20.000 đ 3.5%
Gate 50.000 đ 3.5%
Gate 100.000 đ 3.5%
Gate 200.000 đ 3.5%
Gate 500.000 đ 3.5%
Gate 1.000.000 đ 3.5%
Vcoin 10.000 đ 3.5%
Vcoin 20.000 đ 3.5%
Vcoin 50.000 đ 3.5%
Vcoin 100.000 đ 3.5%
Vcoin 200.000 đ 3.5%
Vcoin 300.000 đ 3.5%
Vcoin 500.000 đ 3.5%
Vcoin 1.000.000 đ 3.5%
Garena 20.000 đ 4.5%
Garena 50.000 đ 4.5%
Garena 100.000 đ 4.5%
Garena 200.000 đ 4.5%
Garena 500.000 đ 4.5%
Scoin 10.000 đ 3.5%
Scoin 20.000 đ 3.5%
Scoin 50.000 đ 3.5%
Scoin 100.000 đ 3.5%
Scoin 200.000 đ 3.5%
Scoin 500.000 đ 3.5%
Scoin 1.000.000 đ 3.5%
Scoin 2.000.000 đ 3.5%
Kul 10.000 đ 4.5%
Kul 20.000 đ 4.5%
Kul 50.000 đ 4.5%
Kul 100.000 đ 4.5%
Kul 200.000 đ 4.5%
Kul 500.000 đ 4.5%
Kul 1.000.000 đ 4.5%
Kul 2.000.000 đ 4.5%
Appota 50.000 đ 4.5%
Appota 100.000 đ 4.5%
Appota 200.000 đ 4.5%
Appota 500.000 đ 4.5%
Appota 1.000.000 đ 4.5%
Appota 2.000.000 đ 4.5%
Funcard 10.000 đ 4.5%
Funcard 20.000 đ 4.5%
Funcard 50.000 đ 4.5%
Funcard 100.000 đ 4.5%
Funcard 200.000 đ 4.5%
Funcard 500.000 đ 4.5%
Funcard 1.000.000 đ 4.5%
Sohacoin 10.000 đ 4.5%
Sohacoin 20.000 đ 4.5%
Sohacoin 50.000 đ 4.5%
Sohacoin 100.000 đ 4.5%
Sohacoin 200.000 đ 4.5%
Sohacoin 500.000 đ 4.5%
Sohacoin 1.000.000 đ 4.5%
Sohacoin 2.000.000 đ 4.5%
Oncash 20.000 đ 5.5%
Oncash 50.000 đ 5.5%
Oncash 100.000 đ 5.5%
Oncash 200.000 đ 5.5%
Oncash 500.000 đ 5.5%
Carot 50.000 đ 14%
Carot 100.000 đ 14%
Carot 200.000 đ 14%
Carot 500.000 đ 14%
Carot 1.000.000 đ 14%